Odpowiedzialność Czyn Obserwacja Wiedza

Nasza grupa
Jakie hasło?
Zarejestruj się

Odpowiedzialność Czyn Obserwacja Wiedza

Projekt

Tematy

Konkursy

Uczestnicy


Odpowiedzialność Czyn Obserwacja Wiedza

Prace wyróżnione

Galeria
Odpowiedzialność Czyn Obserwacja Wiedza


Co o projekcie OWOC powiedział:

Naukowiec

Ekolog

Metodyk
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w Gdańsku
ul. Straganiarska 43-46
80-837 Gdańsk

ciee@ciee-gda.pl
tel/fax 58 301 80 99

Dziedzictwo kulturalne Zdrowie Przyroda Ochrona środowiska PRZYRODAPotrzeba ochrony terenów podmokłych

Zadanie (start II 2007)
Przedstaw w punktach znaczenie (dla przyrody i człowieka) zachowania terenów podmokłych.

Zadanie (start II 2007)
Zaprojektuj plakat dotyczący konieczności ochrony bagien.

Zadanie (start III 2007)
Opisz z Twojego terenu (ewentualnie wzbogacając własnymi ilustracjami - rysunkami lub zdjęciami) lokalne problemy związane z degradacją i osuszaniem terenów podmokłych.


ZAGADNIENIA
Bliżej Natury; formy ochrony przyrody
Ochrona gatunkowa
Potrzeba ochrony terenów podmokłych
Różnorodność biologiczna
Zrównoważony rozwój, a ochrona przyrody

SŁOWNIK

LINKI


KOORYNATOR

Gdańska Fundacja Wody Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
DOFINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.<BR> Aby obejrzeć tę stronę, musisz mieć zainstalowaną przeglądarkę obsługującą ramki.<BR> Na przykład Netscape Navigator 3.x, Internet Explorer 3.x lub Opera.